3D scanning kan avslöja mycket

Visste du att de har scannat pyramiderna i Egypten för att försöka avslöja deras hemligheter? DEn stor upptäckt de gjorde 2017 var en okänd hålighet. En hålighet som brukar kallas "The Big Void" och som skapat många rubriker och teorier under åren. 

Men man kan ju använda tekniken till mycket annat än att undersöka arkeologiska fynd. 3D scanning i Sverige handlar oftare om att utföra mätningar inför olika byggprojekt, eller för att ge korrekt datainsamling tack vare exakta och relevanta mätningar. 

3 områden där 3D scanning används

Tekniken kan användas inom ganska många områden men de vanligaste är:

  • Inom arkitektur - Hela byggnader kan scannas och man kan sedan skapa modeller i datorn som går att vända och vrida hur som helst. Vill man utföra korrigeringar är det enkelt gjort och den stora fördelen är att man får exakta mått vilket är svårt med vanliga mätinstrument.
  • Lägesbestämning - För att med några få millimeters felmarginal kunna bestämma läget på ett objekt eller en punkt kan man använda 3D scanning i Sverige. Det kan vara ett berg, ett hus eller i princip vad som helst.
  • Inför rörbyten - Stora och komplicerade rörinstallationer kan vara svåra att få en överblick över. Med 3d scanning så får man en exakt bild av hur det ser ut och kan sedan planera arbetet på ett mer korrekt sätt. 

3d scanning funkar ungefär som en radar men istället för ljudpulser så är det en ljussignal som skickas ut. Man mäter tusentals punkter per sekund och det ger en exakthet som är svår att slå.

19 Jan 2023